W związku z lobbingowego kierunku działalności i w celu wejścia na nowe rynki usług

W związku z lobbingowego kierunku działalności i w celu wejścia na nowe rynki usług Spółka ICG w 2019 roku zamierza otworzyć przedstawicielstwo w Brukseli. Celem nowej filii będzie współpraca z organami władzy UE, dziennikarzami, partiami politycznymi i organizacjami społecznymi w celu promowania interesów dużych struktur przedsiębiorczych, zrzeszeń biznesu, korporacji, partii politycznych i wiodących światowych firm z branży IT.