Usługi edukacyjne

Usługi edukacyjne to jeden z nowych i perspektywicznych kierunków działalności naszej firmy. Bazując się na własnym doświadczeniu, zdobytym podczas studiów w najlepszych uniwersytetach Europy, nasi fachowcy proponują optymalne rozwiązania dla klientów, którzy zainteresowani są podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych, uzyskaniem dyplomu jednej z najbardziej renomowanych uczelni świata, poszerzeniem swojej wiedzy w określonym zakresie lub odbyciem praktyki w rządzie lub parlamencie pewnego kraju. Nasza firma współpracuje z szeregiem uczelni wyższych z UE i Szwajcarii, które zapewniają możliwość uzyskania wykształcenia wyższego on-line. Także organizujemy dla uczniów i studentów staże i praktyki w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim i innych organach władzy państwowej UE. Nasi doświadczeni konsultanci potrafią jak najlepiej zrozumieć potrzeby ucznia, abiturienta i studenta i zaproponować najlepsze warianty kontynuacji studiów.