PR procesowy

PR procesowy to nowy, ale szybko postępujący kierunek tradycyjnych relacji ze społeczeństwem. Obecnie zaledwie kilka firm w Europie, głównie w Wielkiej Brytanii, specjalizuje się w piarze procesowym. Natomiast liczba procesów sądowych, toczących się w Europie, przekracza miliony i stale rośnie. Jakakolwiek osoba, która zwraca się do prawników o pomoc prawną lub bierze udział w procesie sądowym, ma prawo do doniesienia swojego zdania, przekonań, pozycji prawnej do licznej publiczności. Dzięki temu poważnie wzrasta obiektywność wydawania wyroków przez instancje sądowe, zwiększa się doniosłość społeczna różnych procesów, wzmacnia się charakter precedensowy akt sądowych. Dzięki pracy naszych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie, wykorzystywane jest unikalne i najlepsze w Europie instrumentarium do rozstrzygania różnych kwestii prawnych, w tym drogą pozasądową.