Eksperci w poszczególnych dziedzinach

Praca ekspertów jest rozstrzygającym czynnikiem w pracy z naszymi klientami.

Specjalistów dla pracy z każdym konkretnym klientem dobieramy z uwzględnieniem jego indywidualnych właściwości i zaistniałej sytuacji. Nasi specjaliści ds. PR mają bardzo szerokie możliwości, a przeprowadzone przez nich kompanie PR w niektórych wypadkach obejmowały publikacje w 50 i więcej wydaniach Europy i innych krajów świata. W wielu wypadkach wymagany był udział znanych działaczy społecznych, specjalistów z zakresu ochrony praw człowieka, polityków, posłów, urzędników różnego poziomu. Oferowane przez nas narzędzia rozwiązania konkretnego problemu mają charakter unikalny i bardzo skuteczny i bazują na wieloletniej współpracy z prowadzącymi politycznymi, prawnymi i państwowymi instytucjami UE i innych krajów świata.