Ewa Gliszczyńska: "Najlepszym sposobem na rozwiązanie sporu jest jego rozwiązanie przedprocesowe. A najlepszym narzędziem rozwiązania przedprocesowego jest PR sądowy"

Życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim, kto był naszym klientem w ciągu tych 7 lat i tym, kto sprzyjał naszemu dynamicznemu rozwojowi na rynku UE i całego świata.

 

PR procesowy jest jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków rynku usług public relations we współczesnej Europie. Na dzisiaj możliwość kształtowania opinii publicznej w pewnej kwestii spornej jest niezwykle ważnym zadaniem, które rozwiązywane jest za pomocą zwykłego instrumentarium specjalisty ds. public relations, poprzez współdziałanie z mediami, organizacjami społecznymi a także organizacjami zajmującymi się ochroną praw człowieka. Jednym z liderów w tym sferze jest polska firma doradcza ICG, która została uznana za jedną z pięciu najlepszych firm europejskich, specjalizujących się w Legal PR. Jak podkreśliła doradca Prezesa firmy Ewa Gliszczyńska: "najlepszym sposobem na rozwiązanie sporu jest jego rozwiązanie przedprocesowe. A najlepszym narzędziem rozwiązania przedprocesowego jest PR procesow". Spółka ICG jest uznanym liderem w Europie Wschodniej w tej sferze i jedyną firmą, specjalizują się w Legal PR w Europie kontynentalnej. Ona świadczy pełny zakres usług, związanych z PR procesowym, włączając pracę analityków, kontakty z wiodącymi mediami, politykami, prawnikami. Dzięki analitycznej pracy ekipy ICG w ciągu ostatnich 8 lat było wygrano wiele spraw sądowych, zostały obronione interesy wielu klientów, uratowane losy ludzi, którzy padli ofiarą samowoli organów ścigania różnych krajów Europy. "Zespołowi firmy udało się osiągnąć 100% pozytywnych wyników w sprawach, którymi on zajmował się. Wiele klientów oświadcza, że "wysiłki prawników w sprawie były zbędnym ogniwem przy pracy takich specjalistów od public relations", - podkreśliła Ewa Gliszczyńska.